نرم افزارما

در دنياي امروز با استفاده از يک موبايل هوشمند ميشه همه کار کرد، حتي نگه‌داری از کل و گياه

نصب اپليکيشن رست‌مانا بر روی تلفن همراه، جهت مديريت و کنترل سازه هوشمند رست‌مانا

نصب اپليکيشن رست‌مانا بر روی تلفن همراه جهت استفاده از عضويت رايگان برای دريافت زنگ‌های اعلان نگه‌داری از گياه

  • دانلود نرم افزار
  • با استفاده از لينک‌های موجود، نرم‌افزار را دانلود نماييد.

  • ثبت نام
  • برای استفاده از اپليکيشن، ابتدا در سامانه ثبت نام نماييد.

  • بارگذاری کد
  • بارکد موجود بر روی دستگاه را بارگذاری نماييد و يا کد 6 رقمی را به صورت دستی وارد نماييد.

  • انتخاب گیاه
  • گياه کاشته شده درون گلخانه خود را انتخاب نماييد.