معرفی گیاهان

cinere1-min

سینره

گیاه سینره بهترین رشد وگل‌دهی را در سال اول پرورش خود داشته است و به طور کلی از جمله گیاهان با دوام کم به شمار می‌آید. گیاه سینره از اواخر زمستان تا اوایل بهار گل می‌دهد و گیاهی یک ساله تا دو ساله محسوب می‌شود. با توجه به ابعاد و اندازه گیاه، سینره در سه […]

Kalanchoe-min

کالانکوئه

فصل شکوفایی و گل‌دهی این ساکولت زیبا در از اواخر زمستان و در فصل بهار می‌باشد؛ در صورتی که برخی از پرورش‌دهندگان گل و گیاه، با تأمین شرایط مناسب نگه‌داری کالانکوئه، آن را مجبور به شکوفا شدن در تمام طول سال می‎کنند .به طور کلی  کلانکوئه از اواخر زمستان شروع به گلدهی می کنند. شرایط […]

1 6 7